دکستروز انهیدروز

Anhydrous(dry):C6H12O6

دکستروز بی آب به عنوان “قند بی آب ذرت” یا “شکر بی آب” شناخته می شود. این یک کربوهیدرات ساده است که مستقیماً در خون جذب می شود. D-گلوکز خالص و متبلور شده است و میزان کل مواد جامد کمتر از 98.0 درصد m/m نیست. دارای شاخص گلیسمی 100٪ است. این یک پودر سفید بی رنگ و بی بو است که شیرین تر از نیشکر است. محلول در آب و تا حدی محلول در الکل. در شکل کریستالی خود، این قند طبیعی از دیرباز هم به عنوان شیرین کننده و هم به عنوان پرکننده برای اشکال خوراکی استفاده می شده است.
سرعت بالای جذب آن باعث می شود ،یک ترکیب مناسب برای محصولات انرژی زا باشد(به عنوان مثال برای ورزشکاران)
می تواند جایگزین لاکتوز شود که این یک مزیت بسیار مناسب برای افرادی است که به بیماری عدم تحمل لاکتوز مبتلا هستند و اگر مقدار جایگزینی آن با ساکاروز بالا باشد(بیش از 50%) می تواند باعث ایجاد حس خنکی محسوسی در محصول شود.

موارد مصرف:

دکستروز بدون آب را می توان در صنایع مختلف از جمله: تولید مواد غذایی، نوشیدنی، داروسازی، کشاورزی / خوراک دام و صنایع مختلف دیگر استفاده کرد.

اسکرول به بالا