قبل
بعدی

موارد ایمنی:

از بلع فرآورده و تماس آن با پوست، چشم و منسوجات اجتناب گردد.
در هنگام کار با محلول از دستکش استفاده نمایید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد.
در صورت تماس محلول با چشم، پلک ها را باز نگه داشته و با مقدار زیادی آب برای مدت 10 الی 15 دقیقه شستشو دهید. در صورت بلع، از القا تهوع خودداری نموده و مقدار زیادی آب بنوشید. از تخلیه محلول به آب های زیر زمینی خودداری گردد.

Nipconex-HP2

محصول Nipconex-HP2 در گالن های 4 لیتری و قابل استفاده در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن عمومی (مانند منازل، ادارات، سازمان ها، مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی و …) جهت ضدعفونی هوا و سطوح می باشد.

 

 

 

 

 

طیف اثر:

  • ضداسپور
  • ضدباسیل
  • ضدقارچ
  • ضدباکتری
  • ضدویروس

ترکیبات

  • پراکسید هیدروژن 5%
  • AgNO50ppm
  • ارتوفسفریک اسید

موارد و روش مصرف:

ضدعفونی سطوح بیمارستانی

محلول را بصورت آماده به مصرف بر روی سطوح مورد نظر با روش دستمال کشی ، تی کشی، یا اسپری نمودن ، استفاده نمایید. جهت اثر گذاری کامل و از بین بردن میکروارگانیزم ها 15 دقیقه زمان لازم است.

ضدعفونی هوا در بیمارستان ها:

محلول آماده به مصرف (محتوی گالن) را درون مخزن دستگاه اسپری کننده (مه پاش، دستگاه بخور صنعتی و … ) ریخته و آن را در هوا اسپری نمایید. پس از اتمام فرآیند اسپری، دستگاه، کلیه سطوح، تجهیزات و هوا حداکثر پس از 15 دقیقه بطور کامل ضدعفونی میگردد.

ضدعفونی سطوح اماکن عمومی (مانند مترو، ادارات، معابر و … ) :

به ازای هر لیتر آب 100 سی سی از محلول را درون سطل مخصوص تی کشی ریخته و تی را از تمیزترین نقطه تا کثیف ترین نقطه سطخ با حرکات مارپیچی بکشید. همچنین محلول رقیق شده را می توان در دستگاه های پاشنده( مانند پمپ های سمپاش و … ) استفاده نمود.

nipco
اسکرول به بالا